Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Łukasz Chełmicki

From BluWiki

Łukasz Chełmicki

Jestem studentem IV roku remonowanej polskiej uczelni Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarskich na kierunku Informatyka.

Polecam linki

VictoriaSecret.jpg

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 15 December 2009, at 09:09.
Disclaimers - About BluWiki