Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Arketor

From BluWiki


Välkommen

300px|thumb|right Av spelare, för spelare.


Till arketors wiki! Arketor är ett svenskt Forum-rollspel som finnes pådresen:[[1]]

Dena sida fungerar som ett upslag för spelet!


Vad är en Wiki?

En wiki, från hawaiianskans ord för snabb, är en webbplats där sidorna kan redigeras av besökarna själva. Uppmärkningen av länkar, typsnitt och annat görs med ett speciellt uppmärkningsspråk som är avsett att vara enklare att använda än HTML. Med ordet wiki syftas oftast på en öppen wiki där allmänheten har tillgång och alla besökare hjälps åt att skriva och förbättra sidornas innehåll, men det förekommer även wikier där vem som helst kan läsa, men bara handhavaren av webbplatsen har möjlighet att skriva. I dessa fall är wikisystemet bara ett smidigt sätt att sköta en webbplats.

Nyckeln till wikikonceptet är versionshantering, det vill säga, när någon sparar en ny version av texten, finns den gamla kvar och kan återställas vid behov. Detta gör att vandalism och klotter lätt kan hanteras efter att det inträffat.


Hjälp

Om du vill diskutera/få hjälp med Wikin kan du gå till vårna forum sida sida. Vid frågor kan du även få Hjälp av Spelednigen.

Länkar Forum-sidan

Meny

Här kan du läsa om massa olika saker knutna till Arketor.

Karaktärer-Här kan du läsa om dom som spelar Arketor

Raserna-Dom existerande raserna

Historia-Den annrika världenshistoria.

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 9 February 2009, at 19:26.
Disclaimers - About BluWiki