Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Bme

From BluWiki

1. BME Pályázat előkészítése: szakmai tartalmának meghatározása, megvalósíthatósági tanulmány, felmérések, adminisztráció 2. BME Projektmenedzsment feladatok ellátása, pénzügyi és adminisztratív koordinációs feladatok ellátása, szerződéskötések a szerzőkkel, copyrihgt, elszámolások stb 3. BME Egyéb költségek, könyvvzsgáló, kommunkációs költségek, hirdetés, papír, nyomtatás, stb 4. BME Szakmai tervező feladatok: 5.-12. feladatok megtervezésének, megírásának, lektorálásának, mellékletek fejlesztésének technológiai megvalósításának koordinálása 5. BME Elektronikus BSc matematika tananyag fejlesztés, adaptálás a mérnökképzés számára, két szemeszterre a) Tananyagok (Matematika 1. és Lineáris algebra) b) Dinamikus példaanyag (2 db.) c) Multimédiás eszközök d) Egyéb mellékletek 6. BME Geometriai feladatanyagok multimédiás fejlesztése (2 ábrázológeometria és differenciálgetria) 7. BME Biofizika 8. BME Nagyfelbontású videók készítése fizikai kísérletekről 9. BME Mérnök MSc-hez modul rendszerű, Gépészmérnöki, valamint Építőmérnöki komplex tananyagok fejlesztése 10. BME Valószínűségszámítás, szimulációs programokkal 11. BME Statisztikus fizika matematikai alapjai (Alkalmazott Matematikus szak, Sztochasztika modul fejlesztése) 12. BME Irányitáselmélet, numerikus módszerek, dinamikai modellek a biológiában, lineáris operátorok és a kvantum mechanika alapjai, automataelmélet, algebrai kombinatorika, Matemaika és Mathematica (Alkalmazott Matematikus szak, Analízis modul, operációkutatás modul, diszkrét matematika modul fejlesztése) 13. BME Fizikus szak, Elméleti és Alkalmazott Fizikus modulok fejlesztése, 14. BME Matematikus szak, Matematikai logika modul fejlesztése (4 db. tárgy) 15. BME LaTex - XML automatizálás, HTML, matematikai taxonómia

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 8 March 2010, at 09:54.
Disclaimers - About BluWiki