Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Bv5kees

From BluWiki

BV5 beroepsvoorbereiding van Kees Went

Projectprofielen

Voor beroepsvoorbereiding 5 is de volgende opdracht aan ons gegeven:

De opdracht heeft als doel inzicht te krijgen in de externe relaties die relevant zijn voor een beroepsprofiel. Dit gebeurt door vanuit deze invalshoek zowel een statische beschrijving te maken van een drietal projekten (context analyse) als een dynamische (verloop in tijd) met de nadruk op externe relaties van de projectgroep.

Maak een context analyse van minimaal drie bestaande projekten binnen ��n beroepsprofiel. Kernvragen hierbij zijn onder andere:

 • wat zijn de relevante (groepen) personen buiten de projektgroep?
 • wat is de aard van deze externe relaties van de projektgroep?
 • welke relaties zijn er onderling buiten de projectgroep?
 • waar liggen de verantwoordeljkheden?
 • hoe komen die verantwoordelijkheden tot uiting?
 • wie doet wat?

Beschrijf de presentatieplanning per projekt. Kernvragen hierbij zijn onder andere:

 • wat zijn de verschillende presentatie momenten van de projektgroep?
 • wat is de aard van die presentaties?
 • welke afwegingen worden daarbij gemaakt?

Vergelijk de drie projekten op basis van verschillen en overeenkomsten. Doe vanuit die vergelijking een uitspraak over de relevante externe relaties van het gekozen beroepsprofiel.

Groep studenten

Na te opdracht te hebben gekregen hebben we besloten een groep te vormen met de volgende personen:

 • Susanne Grunewald
 • Wouter van der Zouwe
 • Roel van Doorn


Omdat informatie over projecten inwinnen moeilijk bleek hebben we besloten om eigen projecten te analyseren; daar hebben we immers het meeste zicht op elk van de gestelde vragen. Elke lid van de groep zal een eigen project onder de loep nemen, waarna we een vergelijking zullen maken tussen de verschillen van onze projecten.

Projecten

Roel van Doorn

Flowchart.png
Opdracht: een samenwerkingsproject tussen de faculteit KMT en de beiaardschool, beiden onderdeel van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht. De flowchart kun je rechts openen. Het betrof een implementatie van een oefenbeiaard met bijbehorende hardware/software/opnames van de beiaard in Amersfoort.


Wat zijn de relevante (groepen) personen buiten de projektgroep?

Zoals op de flowchart te zien is zijn de betrokken groepen:

 • ministerie OCW
 • HKU
 • faculteit KMT
 • beiaardschool
 • student beiaarschool

Wat is de aard van deze externe relaties van de projektgroep?

Deze relaties zijn van verschillende aard. De relatie kan puur financieel zijn, maar daar staat altijd een mate van verantwoording tegenover natuurlijk. Creatief was er weinig verantwoording, maar qua functionaliteit waren er natuurlijk ook relaties in het project. Keuzes in het implementatieproces werden door mijzelf besproken met de studiebegeleider en met de begeleider aan de beiaarschool. De relatie tussen de student van de beiaardschool en mijzelf was de volgende: hij moest de kerkklokken bespelen welke ik aan het opnemen was. Dus sprake van een 'creatieve' connectie.

Welke relaties zijn er onderling buiten de projectgroep?

Deze relaties betreffen voornamelijk relaties tussen verschillende instanties, waar de overheid uiteindelijk de hoogste positie inneemt (hoewel zij op haar beurt waarschijnlijk internationaal (EU) verantwoording af moet leggen)

Waar liggen de verantwoordelijkheden?

Iedereen heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheid in het hele proces, hoewel daarin ook vraagtekens zijn te plaatsen omdat dat zeker niet altijd even duidelijk is geweest. Met name de verantwoordelijkheid van de verschillende studenten die aan dit project mee hebben gewerkt waren vaag en niet duidelijk opgegeven door de begeleider. Aanvankelijk waren er drie studenten van KMT op dit project gezet, maar onduidelijk was wie welke verantwoordelijkheid had. Een aanvraag voor hard- en software (door mij geadviseerd aan de beiaardschool) moet natuurlijk weer naar de HKU. Dus de beiaarschool heeft ook een verantwoordelijkheid. Het is niet te stellen dat er een centrale verantwoordelijkheid ligt, want iedereen in het proces meot verantwoording afleggen aan zijn/haar bovenliggende positiebekleder binnen het toch wel hierarchische kader.

Hoe komen die verantwoordelijkheden tot uiting?

Door besprekingen en afspraken te maken. Een afspraak maken brengt een verantwoordelijkheid met zich mee, namelijk dat de betrokken partijen zich aan deze afspraak dienen te houden. Dit is in het klein en in het groot zo. Een afspraak tussen mij en de student van de beiaardschool brengt verantwoordelijkheid met zich mee, evenals afspraken tussen de beiaardschool en onze faculteit.

Wie doet wat?

 • Ministerie: er op toezien dat de geleverde subsidie aan de HKU daadwerkelijk besteed wordt in het vooropgestelde studieplan en studiedoelen.
 • HKU: er op toezien dat alle beslissingen van de faculteiten (beiaardschool en faculteit KMT) in het vooropgestelde kader passen, wat met het ministerie is afgesproken. Dit voornamelijk m.b.t. financiele uitgaven.
 • KMT: er op toezien dat de begeleider de student op een goede manier begeleid in het projectproces. Begeleider financieel ondersteunen hierin (en natuurlijk loon geven)
 • beiaardschool: er op toezien dat de begeleider de student op een goede manier begeleid. In het geval van de beiaardschool was het wel zo dat de begeleider tevens hoofd van de beiaardschool was, dus deze kunnen ook als 1 groep gezien worden. Aangezien KMT groter is, is daar meer verdeling in terug te vinden.
 • student beiaardschool: het inspelen van de klokken naar aanwijzing van de student KMT
 • student KMT: het project leiden, dwz er zorg voor dragen dat de opdracht naar behoren uitgevoerd wordt.

Wat zijn de verschillende presentatie momenten van de projektgroep?

 • Wekelijkse bijeenkomst van student KMT met de begeleider van KMT.
 • Aantal presentaties van student aan beiaardschool, op afspraak (geen vaste momenten)
 • Eindpresentatie van het project aan begeleider en klas van student KMT

Wat is de aard van die presentaties?

Elke presentatie heeft zijn eigen vorm en inhoud. De presentatieselke week zijn mondeling, zonder al te veel visuele ondersteuning, wel met voorbeelden van audio. Presentaties aan e beiaardschool waren meer gesprekken waarin ik het plan van aanpak presenteerde, en aanbeveling heb gedaan voor aanschaf nieuwe apparatuur. De beiaardschool zal op haar beurt ook weer moeten hebben presenteren waarom zij geld nodig hadden voor deze nieuwe materialen, maar zij moeten dat natuurlijk doen aan de HKU, welke hun financieel steunt.

Welke afwegingen worden daarbij gemaakt?

Is mijn plan van aanpak nog goed? Door middel van feedback in de gesprekken werd ht project steeds duidelijker. Elke presentatie kent natuurlijk zijn eigen afwegingen, wanneer er bijvoorbeeld veel geld gevraagd wordt, moet het subtiel en duidelijk gepresenteerd worden (denk ik) maar wanneer er een informeel gesprek is over de gang van zaken in het project zijn er weinig afwegingen, dan moet er gewoon verteld worden hoe ver het staat.

Susanne Grunewald

 • Assignment: Sound and music to a short movie in context of a festival; cooperation with an external director who lives in Berlin.
 • Members of the group: Ravian de Vries, Susanne Grunewald
 • Teacher: Bart Jilesen (KMT)

Chart: Project 4 creative flow within the project, and involved parties.

Relevant people outside of the project group

In our case only the director who had an approximate idea about what he wanted his movie to sound like. He of course has to justify his choices at the festival in case of a nomination.

What kind of relation does the project group have to outsiders?

We only had direct contact to director. Furthermore, there was no money involved. In case of a success at the festival the director gets some money, and the opportunity to show his short movie at other festivals. We get the credits for sound and music.

Responsibilities

 • Within the group: Everybody within the group had a task, although the foley was done by both members (because of the complication to create snow sounds in the summer).
 • Outside the group: Only the communication with the director. Because of the division of tasks everybody was communicating with the director for the own area of expertise (Ravian for SD, Susanne for the music).

Who did what?

 • Students: Although we both did foley, Ravian was mainly responsible for sound design. I had to take care for writing the music.
 • KMT: Support and tips from the teacher; facilities like studio, microphones, cables etc.
 • HKU: Not directly involved; only as "parent company" of the KMT
 • Director: Communication with us, as well as with the festival about deadlines, formats etc.

Regular meetings of the group

 • Weekly meeting with the teacher during the time of the project.
 • Almost daily contact with the director about his intentions with this movie, feedback, and adjustments via email or skype.
 • Final presentation of the project within class.

Content of the meetings

 • We communicated with the director via email and skype.
 • Content of the talks was mostly what he wants to say with particular elements of his movie (it was kind of abstract, and the few actors had the task of playing different characters within the movie, which was not clear without sound/music). Further of course feedback about character of the used sounds, and especially music. For the music we worked with templates. Therefor we exchanged a lot of recordings which expressed the character he wanted to hear in the movie.

Result of meetings

Constant feedback if we are still on track with the director's ideas. In this case the close contact via skype was a positive given (fast, and anytime), but also a curse (anytime reachable to make changes). The result was that the director constantly got another idea for parts which where actually fixed already. So at the end we had to change the sounds and music almost every day. This was a very important experience for future projects to make clear agreements about changes and the amount of changes beforehand.


Wouter van der Zouwe

Flowchart2.jpg

Opdracht: Het ontwikkelen van een interactief acoustisch/elektronisch instrument voor een tapdanseres. Een samenwerkingsproject tussen studenten van de faculteit KMT en studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), in opdracht van een tapdanseres.


Wat zijn de relevante (groepen) personen buiten de projektgroep?

Zoals op de flowchart te zien is zijn de betrokken groepen buiten de projectgroep:

 • Opdrachtgever: tapdanseres
 • Begeleider KMT/TUe
 • Projectgroep TU/e
 • KMT
 • TU/e

Wat is de aard van deze externe relaties van de projektgroep?

 • Opdrachtgever: Een creatieve uitwisseling van ideeen, zij kon ons aansturen op basis van wat zij graag wilde hebben. Wij konden op onze beurt haar weer aansturen door onze expertise op dit gebied en ervaring met andere projecten. Hierdoor konden wij eventueel onhaalbare ideeen omvormen tot dingen die wel realiseerbaar waren en vanuit onze ervaring gezien ook beter zouden werken.
 • Begeleider KMT en TU/e: Stuurde ons en de projectgroep van de TU/e aan wat betreft planning en creative ideeen.
 • Projectgroep TU/e: Werkte aan de realisatie van de technische hardware kant van het project. Er was ook een creative wisselwerking tussen ons, hen en de opdrachtgever.
 • KMT: Zag erop toe dat de Projectgroep KMT goede begeleiding kreeg.
 • TU/e: Stelde budget beschikbaar voor de hardware, zag erop toe dat de Projectgroep TU/e goede begeleiding kreeg

Welke relaties zijn er onderling buiten de projectgroep?

 • De relatie tussen de begeleider en de Projectgroep TU/e
 • De relatie tussen de begeleider en de KMT en de TU/e
 • De relatie tussen de Projectgroep TU/e en de TU/e
 • De relatie tussen de Projectgroep TU/e en de opdrachtgever

Waar liggen de verantwoordelijkheden?

 • Realisatie van de hardware: Projectgroep TU/e, verantwoording af te leggen aan de begeleider TU/e en de opdrachtgever.
 • Realisatie van de software: Projectgroep KMT (wij), verantwoording af te leggen aan de begeleider KMT en de opdrachtgever.
 • Bewaking van de planning en de kwaliteit van het eindproduct: gedeeltelijk bij de 2 projectgroepen en bij de begeleider KMT/TUe, verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever.

Hoe komen die verantwoordelijkheden tot uiting?

Tijdens presentatie momenten werden deze ge�valueerd, en werd hierover dus verantwoording afgelegd door de verantwoordelijke aan de desbetreffende persoon.

Wie doet wat?

 • Opdrachtgever: Richting en creatieve input geven aan het project over de hard- en software, vanuit het oogpunt van de gebruiker.
 • Begeleider HKU/TUe: De beide projectgroepen houden aan de planning, eventuele problemen op tijd onderkennen en oplossen en creatieve input geven als deskundige. Daarnaast functioneren als link tussen de 2 projectgroepen en de opdrachtgever.
 • Projectgroep KMT: Het realiseren van de software.
 • Projectgroep TU/e: Het realiseren van de hardware.
 • KMT: er op toezien dat de begeleider de student op een goede manier begeleid in het projectproces. Begeleider financieel ondersteunen hierin.
 • TU/e: De projectgroep TU/e financieel ondersteunen bij de realisatie van het project. Er op toezien dat de begeleider de student op een goede manier begeleid in het projectproces. Begeleider financieel ondersteunen hierin.


Wat zijn de verschillende presentatie momenten van de projektgroep?

 • Wekelijkse bijeenkomst van Projectgroep KMT met de begeleider van KMT/TUe.
 • Aantal bijeenkomsten van Projectgroep KMT en Projectgroep TU/e al dan niet met de begeleider aanwezig. Geen vaste data.
 • Aantal bijeenkomsten van Projectgroep KMT en de opdrachtgever. Geen vaste data.
 • Eindpresentatie van het project aan begeleider en klas van Projectgroep KMT
 • Eindpresentatie op Virus festival.

Wat is de aard van die presentaties?

 • Projectgroep KMT en begeleider KMT/TUe: presentatie/evaluatie van de algemene voortgang van het project.
 • Projectgroep KMT en Projectgroep TU/e: werkoverleg over de voortgang van de hard- en software om te garanderen dat deze op elkaar afgestemd blijven.
 • Projectgroep KMT en Opdrachtgever: specifieke evaluatie van de software op gebied van Klank en Interface.
 • Eindpresentatie aan begeleider KMT: Een presenatie en evaluatie van de creatieve en projectmatige kanten van het project.
 • Eindpresentatie Virus festival: Een presentatie door de opdrachtgever aan het publiek waarbij uiteraard alleen de creative kant belicht werd.

Welke afwegingen worden daarbij gemaakt?

 • Projectgroep KMT en begeleider KMT/TUe: Wordt de planning nageleeft, is het creatieve gedeelte nog op een lijn met de oorspronkelijke doelstellingen, en de wensen van de opdrachtgever?
 • Projectgroep KMT en Projectgroep TU/e: Hoe staat het met de ontwikkeling van de hardware en de software, Zijn deze twee kanten nog steeds op elkaar afgestemd, of moeten er dingen bijgesteld worden vanwege problemen met de haalbaarheid?
 • Projectgroep KMT en Opdrachtgever: Zit de ontwikkeling van de software nog op een lijn met de wensen van de opdrachtgever?
 • Eindpresentatie aan begeleider KMT: Hoe is het eindresultaat op creatief gebied en hoe is de samenwerking gegaan tussen alle partijen?
 • Eindpresentatie Virus festival: Spreekt het eindresultaat een festivalpubliek voldoende aan om het verder te ontwikkelen?


Conclusie/vergelijking projecten

Omdat we het meest inzicht hadden in onze eigen projecten hebben we deze als uitgangspunt gebruikt. Ze zijn ook eenvoudig te vergelijken, en er zitten wel degelijk verschillen tussen.

Hoewel veevuldig presenteren in sommige situaties gewenst is, kan het in somige gevallen ook nadelig uitpakken; ideeen moeten steeds weer aangepast worden omdat de wensen van de betrokken partijen steeds wisselen. Heldere communicatie tussen de groepen blijft een lastig ding, waarin we als studenten nog veel moeten leren. Dit kunnen we echter alleen maar door ook daadwerkelijk betrokken te zijn in dergelijke processen; dit komt bij onze aankomende stages ook zeer zeker aan bod. Beide KO projecten lijken wel op elkaar omdat de betrokken partijen veel overeenkomsten hebben. MAar aan de creative kant zitten wel wat verschilen: het ene project is duidelijk een functionele, waarin het andere project juist een creatieve is. Dit maakt de momenten en aard van presentaties ook heel anders maar het heeft natuurlijk steeds dezelfde vraag: is het proces op weg om de probleemstelling op te lossen? In sommige gevallen kan deze vraag een probleem in zichzelf zijn wanneer de probleemstelling niet duidelijk is. De probleemstelling is natuurlijk ook onderhevig aan feedback (in het systeem zelf wel te verstaan) wat te zien is bij het project van Susanne: de tussentijdse oplossingen voor de probleemstelling zorgen voor veranderingen van deze probleemstelling. Dit is zeer zeker in de meer creatieve kant van het verhaal vaak het geval. Hierdoor zal zoals aangegeven, de mate van verandering die mogelijk is duidelijk van tevoren afgesproken moeten worden. Ik denk dat dit altijd het geval zal moeten zijn: elk persoon in een project zou eigenlijk in het begin van eht project al duidelijk moeten maken wat hij/zij precies kan en wil doen. Bij vaste processen (denk aan een fabriek) staan deze dingen door jarenlange ervaring vast. In het creatieve proces vinden we steeds nieuwe oplossingen, maar een oplossing brengt bijna altijd weer een nieuw probleem met zich mee.

Duidelijk is dat elk project baat had kunnen hebben bij een duidelijker plan van aanpak in het begin van het project. Ook een duidelijke leider in een project kan zorgen voor een gladder verloop van het ontwerpproces. Bij verschillende belanghebbende partijen en verschillende connecties (creatief vs. financieel) zal het bijna onmogelijk zijn problemen en botsingen tussen de belangen te vermijden, ongeacht aan welk project je werkt.

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 9 April 2009, at 09:07.
Disclaimers - About BluWiki