Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Cem

From BluWiki

Geiger Teller

Compositie Electronische Muziek

Voor het blok compositie zal ik op deze Wiki mijn E-portfolio bijhouden. Dat houdt in dat ik de volgende zaken elke week ga noteren, zodat ik een goed zicht houd op hoe het blok vordert:

  • Wat heb ik afgelopen week gedaan?
  • Wat hebben we in de les behandeld?
  • Heb ik nieuwe ideeen gekregen?
  • Wat ga ik deze week doen?


Wat heb ik afgelopen week gedaan?

Week2

Stuk uitgekozen van mezelf om te laten horen in de klas. Nagedacht over materiaal om te gebruiken voor mijn compositie.

Week3

Stuk laten horen in de klas, alsmede mijn uitgangsmateriaal laten horen (verschillende gibbongeluiden) de leraar was erg positief over het bronmateriaal, nu moet ik dat als uitgangspunt gebruiken om mijn compositie omheen te bouwen. goed nadenken over de lijnen in de sonogrammen en die als leidraad gebruiken.

Wat hebben we in de les behandeld

Week2

We hebben stukken beluisterd, waarbij er gebruik werd gemaakt van verschillende technieken met stem en instrumenten. Stukken van Xenakis en anderen. Ook geluisterd naar werk van klasgenoten, alsmede naar audiovoorbeelden die mensen al hadden verzameld. Geen tijd om idereen aan bod te laten komen, dus komende weken meer te beluisteren materiaal van mensen.

Week3

Weer aantal stukken beluisterd en materiaal van mensen uit de klas.

Heb ik nieuwe ideeen gekregen?

Week2

Na de les is het me meer duidelijk geworden wat de compositieopdracht precies inhoudt, en het is zaak om nu knopen door te gaan hakken wat betreft instrumenten die ik ga gebruiken. Ik zit op het moment heel erg te denken aan een compositie voor FMradio en gibbon-geluiden. Omdat ik in een centrum voor gibbon opvang heb gezeten en elke ochtend gewekt werd door het gezang van deze beesten, ben ik erg geinteresseerd in de verschillende zanglijnen die de apen gebruiken. Sowieso trekken geluiden uit het dierenrijk mij erg, omdat de manier waarop dieren audio gebruiken om te communiceren heel erg uiteenlopend en interessant is, maar dat is natuurlijk een kwestie van persoonlijke smaak. Mensen-geluiden vind ik te uiteenlopend om te behandelen, omdat die onderhevig zijn geweest aan zoveel ontwikkeling. In dierengeluiden vind je veel duidelijkere data, die naar mijn mening makkelijker en doeltreffender te gebruiken zijn. Verder vind ik random-ness in composities erg leuk om proberern te gebruiken. Daarom zit ik te denken aan een manier om te componeren voor radio. Verschillende acties als zoeken, vibrato en andere zaken kan ik gebruiken. Ik zit er wel over te denken om het droge signaal nog te moduleren, maar daarover heb ik nog geen duidelijke ideeen. Wel al materiaal gevonden wat ik kan gebruiken:

Webpage met sonograms en beschrijvingen en geluidsbestanden

wat ga ik doen komende week?

Week2

Komende week dus meer nadenken over mijn materiaal wat ik wil gebruiken en op zoek naar een oude FM radio die ik kan gebruiken. Ook kijken of ik al iets van een patch kan maken.

Week3

Vrij weinig gedaan aan de opdracht wel veel nagedacht maar weinig concrete dingen gemaakt. Wel al bezig geweest met het gebruik van een vocoder in reason om het gibbongeluid mee te veranderen, met de voglende resultaten:

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 4 March 2007, at 15:42.
Disclaimers - About BluWiki