Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

E-dzienniczek

From BluWiki

Krótki opis

Celem projektu jest ułatwienie zarządzania placówką oświaty na poszczególnych szczeblach pedagogicznych. Umożliwi to dyrektorom, nauczycielom, rodzicom oraz uczniom pełną edycję, kontrolę oraz stały kontakt. Obecne rozwiązania na rynku są drogie lub mało przejrzyste, dlatego też nasz produkt ma na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom odbiorców.

Lista uczestników projektu:

nbfsdzhbkd

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 23 January 2010, at 09:40.
Disclaimers - About BluWiki