Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Hazutit

From BluWiki

תקשורת חזותית


אנו חיים בעידן של תקשורת ומאז הפך הכתב לנחלת הכלל הלכה והתרחבה מעורבותו של "הקהל היעד" והוא החל להיות צד בהגדרת " צרכיו תובנות התקשורת והטכנולוגיות שקרבו מרחקים יצרו יכולת ודרישה לתקשר עם מסת לקוחות הולכת וגדלה בגשה מהוקצעת תוך שליטה ויישום מטרות המזמין מחד ומאידך התאמת התנהגות הקונה. לעיצוב תקשורת חזותית פנים רבות ומגוונות החל ממוצרים פשוטים במרכזי הקניות עבור דרך פוליטיקה ועד העברת מסרים מכוונת . מערכת הלימודים מדגישה את החשיבה העיצובית ,הבנת השפה החזותית והכלים למיצוי התקשורת, החל מהמילה וכלה בשימוש בטכניקות ובטכנולוגיות עדכניות המאפשרות יכולת יצירת מצג מסרים ויזואלי ,עיצובי ,מקצועי ומתוחכם. יכולת החשיבה העיצובית הינה אבן יסוד לצד הקניית הכלים ויישום שלבי פיתוח הרעיון החל משלב הקונספט וגלגולו עד להבשלתו למעשה מגובש ובר הצגה המבליט את יכולת הביטוי האישי המקורי והעצמאי. נושאי הלמוד ושיטת הלימוד חוברים וחובקים יחד מכלול מקצועות המבססים את יכולותיו של הלומד ומרחיבים את אופקיו תוך שאיפה להתמקדות ביכולתו היצירתית בעיקר בעשייה משמעותית.

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 28 June 2008, at 16:02.
Disclaimers - About BluWiki