Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Kryonik

From BluWiki

Välkommen!

Det här är en Wiki där alla kan hjälpa till att samla information om praktiska frågor i samband med kryonisk begravning för personer bosatta i Sverige. Det finns också en e-postlista om kryonik i Sverige som är öppen för alla:

http://groups.google.se/group/kryonik/

För mer allmän information om kryonik rekommenderas följande länkar:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cryonics (på engelska)

Kryonikorganisationer

Cryonics Institute (CI; http://www.cryonics.org) och Alcor (http://www.alcor.org) är de två största organisationerna. För personer i Sverige med begränsad budget är förmodligen CI det bästa valet. Med Alcor betalar man fullt pris, men får inte den standby som medlemmar i USA har. Att teckna kontrakt med CI är relativt enkelt.

Försäkringar

Några saker att tänka på vid val av försäkring:

 • Fortsätter försäkringen att gälla även om du flyttar till ett annat land?
 • Betalar försäkringen ut pengar i förväg om du blir allvarligt sjuk? (Terminal illness benefit).
 • Går det att ange en amerikansk organisation som förmånstagare?
 • Är försäkringen robust mot problem i slutet av livet (oförmåga att betala permer m.m.). Det finns försäkringar som betalar ut ett värde när man slutar betala permier. Det kan också vara möjligt att låta kryonikorganisationen samäga försäkringen.

En möjlighet är att fråga Skandia Life, sweteam snabela skandia.co.uk. Säkert finns det många andra också.

Frågor i samband med att en patient förklarats död

 • CI:s rekommendationer för patienter i Sverige.
 • Var man hittar stora kvantiteter is, och hur man kyler snabbt. CI har ett slags huvudbad med isvatten, och det skulle vara praktiskt att ha något liknande i Sverige.
 • Vad som krävs för att hämta ut en patient från sjukhuset efter juridiskt död, och hur man sedan transporterar denna snabbt till Arlanda och därifrån med flyg.
 • Hur man inhämtar nödvändiga tillstånd, när man kan söka, och hur lång handläggningstiden är. Vi borde ha en ansökan färdigskriven så att det bara är att fylla i personuppgifter och lämna in.

Frågor för personer som tecknat kontrakt med en kryonikorganisation

Det finns ju lite rekommendationer, som att ta kontakt med begravningsbyrå, det lokala sjuhuset etc. Man kanske kunde bygga på det som står t.ex. på http://www.cryonics.org/arrange.html och göra en svensk variant av det.

 • Hur man tecknar lämpliga kryonikförsäkringar samt ekonomiska livförsäkringar för ändamålet.
 • Sammanfattning av olika personers åsikter om olika organisationer, företag och tekniska lösningar (se nedan).
 • Hur man bäst informerar sina närstående om sitt val (både i avseende på att få bäst förståelse, samt i avseende att få informationen spridd).
 • Möjligheter att registrera sin önskan att bli kryopreserverad samt inte obducerad, balsamerad eller organdonation i normal bemärkelse.

Konklusion

Fyll gärna i mer information ovan.

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 4 February 2010, at 11:29.
Disclaimers - About BluWiki