Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Mòdul 5

From BluWiki

Cisco Security Manager

QExample.jpguè hem après?

En aquest curs hem après què són els projectes col·laboratius, un nou recurs didàctic que ens brinden les noves tecnologies, i que permeten una aproximació emocionant al món de l'educació. També em après a fer servir les noves tecnologies, molt necessari en el meu cas i també en el cas de molt del professorat que exerceix actualment. Finalment, hem après a integrar diversos temes en un sol projecte de manera que es doni una educació integral i no tant seccionada en àrees.

Un exemple

Podem, per exemple, aprofitar la part del curriculum destinada al regne de les plantes per tal de realitzar un hort a la mateixa escola i podem, posteriorment, publicar aquesta infromació en un bloc, per tal que la puguin rebre els pares des de casa, una escola agermanada.....

[1]

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 30 December 2008, at 06:19.
Disclaimers - About BluWiki