Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Mariusz Małek

From BluWiki

Mariusz Małek

Czy żyje?

Tak...

Jak żyje?

Kiepsko...

Dostępne kończyny: BRAK!

Czas wykonania projektu wynosi 6 miesięcy.

Pozostali członkowie:

  1. Piotr Jańczak
  2. Wojciech Niewitecki

Linki: [[1]]

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 19 December 2009, at 13:26.
Disclaimers - About BluWiki