Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Microphone

From BluWiki

Halkan ka baro sidaad microphoneka u hagaajisan lahayd

Talaabooyinkan simpleka ah raac

Start/control panel/Sounds, Speech,and Devices halkaa waxaa ku sawiran Saamicad iyo calaamada codka Markaad halkaa joogto riix Sound Speech and Audi devices Waxaa ku soo baxaya boggan

Pick a task

Adjust the systemVolume

Change Sound Scheme

Change the speaker setting


Kan labaad riix Change Sound Scheme waxaa kuu furmaysa daaqadweyn oo xagga sare toolbar ay ku qoran yihiin.

Volume / sounds / Audio / Voice / Hardware

Halka Audio ku qoran tahay riix

Halka saamicadu ku sawiran tahay Numberka Defualtka u daa ESS1969

Halka microphoneku ku sawiran yahay ka qaad Defaultka ESS1969 Hoos u riix faaladhaa dabadeedna Numberka ku qor.

sidan u tijaabi inuu shaqaynayo

ku noqo halkay ku qornaynd

Pick a task

Adjust the system Volume

Change Sound Scheme

Change the speaker setting

Or pick a contoro panel icon

Xagga hoose waxaa ku sawiran saamicad iyo speech Speech halkay ku qoran tahay riix Waxaa ku soo baxaysa daaqan weyn oo ay ku qoran Speech properties xagga hoose eeg meel ay ku qoran tahay preview speech

riix halkaa hadaad cod maqasho Bingo wuu shaqaynayaa microphonekaagu

Hadaad weli cod maqli weydo hubi computerka xagiisa danbe sound card meel layidhaahdo oo saddex dalool leh ayaa jira weligaa daloolka u hooseeya mic ku mud.Back to main page

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 20 July 2006, at 16:24.
Disclaimers - About BluWiki