Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Projekti-idea: Työssäoppijoita taloon

From BluWiki

HP&JP 19.9.2005

Työssäoppimisprojekti: TOY - Työssäoppiminen Yrityksissä ???

[no missä sitten, projektin nimi?]

Yrityksen hakema projekti

To-tehtävien selvittäminen yrityksestä lähtien - peilattuna opetussuunnitelmaan Top-organisointi yrityksessä - laadunvarmistus Koulutuetut ohjaajat

ESR-projekti, rahoitus, LÄÄNI: Hakemuksia käsitellään vuoden aikana neljä kertaa hakemusten saapumisajasta riippuen seuraavan aikataulun mukaan: 31.5., 31.8., 31.10. ja 30.12.2005 klo 16.15 mennessä saapuneet.

Tavoite 3 –ohjelma 1.2. Uudet toimintatavat koulutuksesta työelämään siirtymiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen tuki - Työpaikkaohjaajien koulutus - Työpaikkaohjaajien lisäkoulutus ammattiosaamisen näyttöihin - Työssäoppimisen ja näyttöjen yhteensovittaminen - Opettajien työelämäjaksot - Työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämishankkeet - Tulosten sekä hyvien käytäntöjen koonti ja levitys

pilotti malli toimintatapa siirrettävyys

Hakija: yritys (esim. Boliden)

Projektin koordinaaattori (hallinnointi): Kpedu - Ammattiopisto

Kohderyhmä: Tekniikka ja liikenne

Partnerit: Hakija, koordinaattori ja partnerit - siten, että Tekniikan ja liikenteen kaikki alat tulevat katettua


Aiemmat: tulosten hyödyntäminen TopNet Yhteys Tarve Näyttöportaali

Mitä Ops'issa on? -ops muuttuu -opintokokonaisuudet, opintojaksot, > tavoitteet -näytöt -työssäoppiminen

Mitä meiltä (=yritykseltä) edellytetään, odotetaan?

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 20 September 2005, at 14:48.
Disclaimers - About BluWiki