Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Security

From BluWiki

teen cash respiratory emergencies ppt kenny loggins age shania twain video pics over 30 link 2600 free nokia ringtone editor foxit pdf serial bikini girls with guns quarterly railroad video aluminum fishing boat photoshop crack code muscle relaxers video evil flatlinerz live music video sitemap

http://trocracv.com/taelolot.html[monvarmond] [[1][monvarmond]]

"monvarmond":http://alzelbolaace.com/rotrolovar.html

Secuirity Page

  • sida loogu bedelo systemkaad istismaalayso sida vista

Marka ugu hareysa talaabooyinkan raac=

  • First put your new CD XP your computer

you will see message saying click any key if you want install that message stays on screen few seconds you have to be quick

  • Then you will see blue screen read carefully at bottom of your PC for instructions.

Sidaad caruurtaada ugu samayn lahayd Account sida aad u control garayso markaad maqan tahay inay website xun PORN eegaan

IChoose Strat/Programs/Administration Tools/Active Dicrectory

  • Dhinaca bidixda ee Computerka Choose Action /New User

Daaqad baa kuu furmaysa U samee qofka yar User name And Password isaga qudhi ku galo computerka. Hadaad shan caruura leedahay sidaa mid walba ugu samee click ok


Hadda secuirty time


Right click every new user(dhinaca midigta ee mouseka riix cid waloo aad user name siisay) Waxa ku soo baxaya Security tab halkaa waxaa ku qoran qof walba computerka waa isticmaali karaa ka qaad taa remove every body. xagga hoose waxa ku qoran sanduuq yar oo ay ku qoran tahay inherit properties box. uncheck boxkaa yarna liiska ku soo baxa ku qofkaad rabto

hadaad doonayso inaad ogaato caruurtu midkii log in gareeyeyba website eegay.

Adigu Adiminka computerkaa tahay compter walba number buu leeyahay

ku qor sidan.

Start/run/command daaqada ku soo baxda PCgaaga numberkiisa ku qor

Go back to main page

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 31 July 2009, at 15:58.
Disclaimers - About BluWiki