Log in User page Discussion History Go to the site toolbox

User:200sx

From BluWiki

Wirtualizacja sieci

Motto: "Jedynym łatwym dniem był dzień wczorajszy!!" [1]


Porównanie najpopularniejszych bezplatnych rozwiązań do wirtualizacji serwerów

Autorzy:

Michał Szurkowski

Marcin Kocowski

Błażej Pelichowski

Strona główna


Obrazek.jpg


  • Lists are easy to do:
    • start every line with a star
      • more stars means deeper levels
  1. Start numbered lists with a hash
    1. more hashes means deeper levels
  2. and each hash is a new number

Ordinary text starts at the left margin

colons indent
more colons indent more deeply
but without bullets or numbers

200sx 11:50, 19 December 2009 (UTC)

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 23 January 2010, at 10:52.
Disclaimers - About BluWiki