Log in User page Discussion History Go to the site toolbox

User:Grupa trzymajaca wladze

From BluWiki

Witajcie na naszej stronie

Jesteśmy Grupą Trzymającą Władze, sumiena mamy czyste bo nigdy nie używane.


Poczytaj o nas

Tytuł pracy: "Projekt sieci telewizji przemysłowej w budynkach użyteczności publicznej"

Krótko i na temat: Nasza praca będzie obejmować bardzo wiele zagadnień jakie wiążą się z tematyką telewizji przemysłowej. Będą to między innymi:

 1. schemat logiczny sieci
  1. rysunki i inne
 2. wykaz urządzeń potrzebnych do wykonania sieci
  1. kamery
  2. okablowanie
 3. opis paramaterów technicznych urządzeń i okablowania
 4. kosztorys sieci

Temat szerzej opisany na poniższej stronie

 1. CCTV[[1]]

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 10 January 2010, at 14:58.
Disclaimers - About BluWiki