Log in User page Discussion History Go to the site toolbox

User:Jacek i Roman

From BluWiki

Gra Romana i Jacka

Gra oparta na platformie .NET Framework 3.5, a dokładniej w języku C# z zainstalowanym rozszerzeniem XNA. Umożliwi to uruchomienie aplikacji na komputerach klasy PC oraz konsoli XBOX 360, pozwoli także na weryfikację zdobytej podczas studiów wiedzy i umiejętności.

O nas

Tszołk

Imię: Jacek
Nazwisko: Gabryelewicz

O mnie

Imię: Roman
Nazwisko: Łubkowski

O mnie


WSNHiD

O projekcie

Celem projektu jest stworzenie gry osadzonej w realiach II Wojny Światowej, gdzie gracz będzie miał za zadanie uwolnić przetrzymywanych w niewoli zakładników. Zakładnicy będą poruszać przy wykorzystaniu autorskich algorytmów wykrywania kolizji, cześć świata będzie generowana losowo a niektóre elementy otoczenia będzie można zniszczyć.

Głowne cechy

  • Sterowanie postacią musi być jak najbardziej przyjazne użytkownikowi, aby mógł czerpać jak najwięcej radości z gry.
  • Kod powinien być jak najlepiej zoptymalizowany, żeby uniknąć jakichkolwiek „przycięć” aplikacji.
  • Względna bezawaryjność.

Projekt może mieć następujące cechy.

  • Dynamicznie generowane zniszczenia niektórych obiektów.
  • Dynamiczne oświetlenie zmieniające się w zależności od warunków pogodowych.
  • Możliwość własnego konfigurowania sterowania przez użytkowników.
  • Przyzwoity zestaw uzbrojenia.
  • Odpowiednio dobrane dźwięki i animacje między poszczególnymi mapami.

Role

  • Użytkownik – osoba korzystająca z dobrodziejstw utworzonej aplikacji.
  • Tester – osoba, która podczas pracy nad konfiguracja gry będzie sprawowała pieczę nad jej testowaniem, wykrywaniem potencjalnych błędów oraz ulepszaniem.

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 13 April 2010, at 07:13.
Disclaimers - About BluWiki