Log in User page Discussion History Go to the site toolbox

User:Sajmon

From BluWiki

moge ciebie edytowacz:)

Praca dyplomowa

  • „Porównanie darmowych systemów wirtualizacji”
 • Streszczenie (Ogólny opis problemu)(Summary)
  • Co chcemy osiągnąć, w jednym, dwóch zdaniach Jakie korzyści??
   • Chcemy porównać istniejące na rynku darmowe oprogramowanie do tworzenia technologii wirtualizacji serwerów pozwalających na uruchomienie wielu niezależnych, odizolowanych od siebie serwerów na pojedynczym fizycznym komputerze.
 1. Cele (Goals)
  1. Lista celów jakie przed sobą stawiamy – czyli rozwinięcie powyższego punktu.
   1. Celem projektu jest stworzenie prostego w swej formie opisu porównującego możliwości systemów wirtualizacji. Umożliwi to administratorom systemów szybki podgląd na narzędzia dostosowane do potrzeb indywidualnych. Należy zaznaczyć, że istnieje wiele systemów, z których każdy oferuje zróżnicowane rozwiązania. Stąd duży nacisk na przejrzystość porównywanych systemów.
 • Uczestnicy (Stakeholders)
  1. Kto, co będzie robił.
  • Lista uczestników projektu:
   1. • Dr. Robert Tomczak – promotor pracy inzynierskiej
   • Głowne cechy (key features)
    • Lista cech systemu, wraz ze specyfikatorem, czy dany element: musi/powinien/może być zrealizowany. Każda cecha systemu musi być zwięźle opisana.

Projekt musi mieć następujące cechy. • Posiadać bazę danych o wszystkich dostępnych systemach wirtualizacji. Prezentacja dokumentów. Projekt powinien mieć następujące cechy. • Możliwość dobierania gotowego rozwiązania na podstawie zaproponowanych minimalnych wymagań użytkownika z uwzględnieniem zasobów sprzętowych. Projekt może mieć nastepujce cechy. • – komponent umożliwiający wizualną edycję tworzonych treści oraz zestawów proponowanych rozwiązań

Role (i aktorzy?) Lista wraz z opisem użytkowników systemu.

• Administrator – zarządca treści serwisu WWW, posiadający dostęp do całości funkcjonalności systemu. Użytkownik serwisu internetowego – osoba korzystająca z zawartości serwisu internetowego.

Ograniczenia (constaints) Lista ograniczeń: czasowych, finansowych, technologicznych, itp..

Czas wykonania projektu to dwa miesiące. Koszt projektu 10 000 zł.

 • I like to sleep.
 • I like to go walking.
 • I like to bicycling.
 • I like to shopping.

Zdięcie

Alternative text for image

Link do dowolnej strony:

[[1]]

Link do podstron wiki:

Coś na dokładkę...

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 23 January 2010, at 11:15.
Disclaimers - About BluWiki