Log in User page Discussion History Go to the site toolbox

User talk:Ali

From BluWiki

=ceelafweyn marka caaneheeda lagu cadan waa ka sit ceelafweyn hadaanay qabyaalada joojoin wax ukala soconayaa majiraan waadad danbeeya oonolosha qabyaalad moodaaya

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 19 August 2008, at 08:46.
Disclaimers - About BluWiki