Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Wfhkopij

From BluWiki

Procedure kopij maken

PK rondt de tekstconstitutie af en bevestigt dit door de definitieve versie naar de repository te sturen. BVE haalt die eruit.

Voorbereidend

 • in jEdit de macro "kopij" toepassen op elk bestand om de codering in overeenstemming te brengen met de definitieve conventies (het zou beter zijn als PK vanaf het begin werkte in bestanden die aan de conventies beantwoorden)

 • apostrofs nakijken (beter: PK zorgt ervoor dat de apostrofs al tijdens de tekstconstitutie goed staan; dit kan lastig zijn door verborgen elementen zoals regel- en pagina-einde, misschien moeten we die maar tonen; kan eigenaardige effecten opleveren als die codes in een apparaatingang zitten)

 • nakijken of de head-elementen een typering hebben gekregen (zou beter door PK gebeuren, die heeft een beter inzicht in de opbouw van een bundel enz.; het is op zich een geringe inspanning)

 • controleren of de bestanden geldig zijn (de bestanden zouden eigenlijk altijd geldig moeten zijn, anders is er een probleem)

Scripts toepassen en controle van de bestanden

 • Daarna laat BVE de scripts lopen over de bestanden, produceert de vereenvoudigde XML voor interne nalezing, die bevat een selectie van noten (welke dat zijn wordt bepaald in de stylesheets 2TEIL(...).xsl) en seg-elementen; bijbehorend worden overzichtsbestanden geproduceerd. Opdat noten, ingrepen en andere relevante coderingen in de naleesbestanden terecht zouden komen, is het strikt noodzakelijk om heel consequent te zijn. Het is nodig om die regels strikt vast te leggen.

 • BVE controleert of deze kopijbestanden voldoen aan de TEI Lite standaard. Hierbij komen ook onregelmatigheden in de grote XML-bestanden aan het licht.

 • Deze kopij bevat informatie die in de uiteindelijke kopij (voor PS) wordt weggelaten. Via een stylesheet is de kopij leesbaar in Opera, hiervan kan een PDF worden geprint. (Mogelijk kan er via XSL-FO rechtstreeks een PDF worden gemaakt? Of via CSS2XML-FO?)

 • Er volgt dan een eerste correctieronde. De resultaten daarvan worden verwerkt in de originele (grote) XML-bestanden.

 • BVE houdt bij welke zaken manueel moeten gebeuren.

 • Als alle aanpassingen zijn verwserkt, maakt BVE opnieuw kopij. Hij doet de ingrepen die alleen handmatig kunnen en controleert opnieuw of de bestanden geldig zijn. Daarbij produceert hij de volgende overzichten voor PS:

  • waarden die zijn gebruikt in het rend-attribuut

  • elementsoorten waarop een rend-attribuut kan voorkomen

  • Lijst van verwijzingen naar beeldbestanden (voor typografie)

  • Lijst van elementsoorten

 • Door deze overzichten te maken komen inconsistenties in de codering aan het licht, bvb. variaties in de codering van closers en motto's. Het zou beter zijn om in de loop van de tekstconstitutie zo af en toe eens ook van dergelijke overzichten te maken.

Scripts

dirbewerken.sh

mkFileList.sh

Produceert een overzicht in HTML van de noten bij de kopij voor de bestanden in een bepaalde map. Aan te roepen vanaf de onmiddellijk bovenliggende map.

 • $1: de naam van de map waarvan het overzicht moet worden gemaakt.

mkNotas.sh

Produceert de kopijnoten in HTML voor een bestand.

 • $1: de naam van het bestand in kwestie.

mkTEILc.sh

Maakt kopij in XML (TEI Lite).

 • $1: naam van het te bewerken bestand.

 • $2: indien "Y" wordt whitespace aangepast (dat is de bedoeling).

 • $3: indien "id" dan gebeuren er bepaalde extra afwerkingen (is ook de bedoeling).

 • $4: indien "paragraaf" dan worden er div-elementen per paragraaf geproduceerd (de alinea's worden dan onderdeel van een paragraaf)

 • $5: indien "notas" dan worden gelijk de kopijnoten in HTML gemaakt.

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 5 September 2006, at 18:45.
Disclaimers - About BluWiki