Log in Page Discussion History Go to the site toolbox

Wojciech Niewitecki

From BluWiki

Wojciech Niewitecki

Czy żyje?

Tak...

Jak żyje?

Kiepsko...

Dostępne kończyny:

  • Nogi:
  1. pół lewej
  2. brak prawej
  • Ręce
  1. lewa
  2. prawa

Czas wykonania projektu wynosi 6 miesięcy.

Pozostali członkowie:

  1. Piotr Jańczak
  2. Mariusz Małek

Linki: [[1]]

Site Toolbox:

Personal tools
GNU Free Documentation License 1.2
This page was last modified on 19 December 2009, at 13:26.
Disclaimers - About BluWiki